Sika

Sika

Сика България e създадена през 2002 г. като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария. Завода предлага продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене, иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на нашите партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности.

Няма производители в списъка.