Най-близкия магазин до вас: Вижте всички магазини
Нашите магазини Телефон на клиента 0700 15 015

от фасадата до банята ®

Политика за поверителност на лични данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за „СИКО-С“ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и ясен за Вас. Ето защо имаме политика , която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.
 

-Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„СИКО-С“ООД, гр.София ,ул.”Неофит Бозвели” № 14, България, с ЕИК 131141624  –  е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.
 

-Защо използваме Вашите лични данни ?

Ще използваме Вашите лични данни , за да управляваме Вашите поръчки,  запитвания,  да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията , които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ  чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

-Също така , може да се свържем с Вас , ако има проблем с поръчката Ви.

Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг,  ще използваме Вашите лични данни , за да Ви изпращаме актуални оферти , информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.


-Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:

 • Информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
 • Информация за поръчки   
 • Всяка кореспонденция по даден въпрос


-Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат  на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.


-Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен клиент или не оттеглите  съгласието си.

-Как ви са Вашите права?

 • Достъп до личните Ви данни
 • Коригиране/ако данните са неточни/
 • Изтриване/право „да бъда забравен”/
 • Ограничаване на обработването
 • Преносимост на личните Ви данни между  отделни администратори
 • Възражение срещу обработването на личните Ви данни
 • Жалба до надзорен орган
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна  степен
 • защита по съдебен или административен ред , в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени.


-Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните  данни , във връзка  с горепосочените  права можете да се свържете с нас на gdpr@siko.bg


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Ще актуализираме  нашата  Политика  за поверителност в унисон с всяка  промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.