Политика за поверителност на лични данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за „СИКО-С“ООД и бихме искали  процесът по обработка на личните Ви данни да бъде напълно ясен и открит за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработени и защитени Вашите лични данни.

 
            - Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„СИКО-С“ООД – гр. София, ул. ”Неофит Бозвели” №14, България, с ЕИК 131141624 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.

 

–                 Защо използваме личните Ви данни?

Ще използваме личните Ви данни, за да управляваме Вашите поръчки,  запитвания,  да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията, които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ  чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.
Бихме могли да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.
Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг,  ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

 - Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:
 – информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер;
 – информация за поръчки;
 – всяка кореспонденция по даден въпрос.

 - Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат  на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

 - Колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме личните Ви данни докато сте активен клиент или не оттеглите  съгласието си.

 - Как ви са Вашите права?

 – достъп до личните Ви данни;
 – коригиране (ако данните са неточни);
 – изтриване (право „да бъда забравен”);
 – ограничаване на обработването;
            – преносимост на личните Ви данни между  отделни администратори;
            – възражение срещу обработването на личните Ви данни;
            – жалба до надзорен орган;
            – да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано                обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за                Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна  степен;
            – защита по съдебен или административен ред  в случай, че правата Ви на субект                на данни са били нарушени.

            - Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на личните  данни. Във връзка  с горепосочените  права можете да се свържете с нас на gdpr@siko.bg.


Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Ще актуализираме  нашата  Политика  за поверителност в унисон с всяка  промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.