Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за „СИКО-С“ ООД и бихме искали процесът по обработка на личните Ви данни да бъде напълно ясен и открит за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработени и защитени Вашите лични данни.

1. Кой носи отговорност за личните Ви данни ?


„СИКО-С“ ООД, ЕИК 131141624, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ № 11, ет.1, оф.1 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни и съответствие с приложимите европейски закони и други законодателни норми за защита на данните.

2. Защо е необходимо да използваме личните Ви данни?


Ние събираме Ваши лични данни при сключване на договор за покупко-продажба на място на нашите магазини или от разстояние, както и при доставка на поръчаната стока или когато се регистрирате и използвате нашия уебсайт, за маркетингови и рекламни цели, профилиране, участие в игри, промоции и томболи, организирани от нас както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Тъй като се намираме в Европейския съюз, ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимите европейски закони и други законодателни норми за защита на данните.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на съответните цели. Ще използваме личните данни само така както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на Вашите лични данни. Ако възнамеряваме да използваме Ваши лични данни, които обработваме с Ваше съгласие, за цели различни от посочените във въпросното съгласие, ще Ви уведомим предварително, а в случаите, в които обработването е на основа на Вашето съгласие, ще използваме Вашите лични данни за различни цели единствено с Ваше позволение.

Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

3. Какви лични данни обработваме?


 • трите имена, постоянен адрес;
 • данни, свързани с електронни съобщителни услуги;
 • данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания
 • друга обратна връзка, получена от клиентите;
 • лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността;
 • маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Сико - С ООД;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Сико – С“ ООД за идентификация на клиенти;
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;
 • информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме личните данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.


4. С каква цел се извършва обработката на лични данни?


 • установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация;
 • управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя „Сико – С“ ООД;
 • за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;
 • осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на продуктите и услугите от „Сико – С“ ООД;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с преддоговорна информация и проекти на договори, до достигане на договор;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от „Сико – С“ ООД;
 • изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;
 • анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от страна на от „Сико – С“ ООД;
 • оценка и измерване на ефективността от рекламите на „Сико – С“ ООД, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;
 • проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да представим нови продукти или услуги за нашите клиенти;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

4.1. За изпълнение на нормативни задължения:
„Сико – С“ ООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
 • задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 201 б година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

4.2. Уеб Анализ
Сайтът/сайтовете на “ Сико – С“ ООД използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics използва „бисквитки. Събраната чрез „бисквитката” на Google Analytics информация за начина, по който потребителите на сайта/сайтовете ги използват, по правило се препраща до IT инфраструктура на Google в САЩ и се запаметява там. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите на Австрия, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента. Задачата на „Сико – С“ ООД по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на „Сико – С“ ООД. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на „Сико – С“ ООД да бъдат защитени по изискванията на Регламента.
 • В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на „Сико – С“ ООД искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:
 • Деактивиране на използването на бисквитките в използваният браузър

4.2.1. Данни, събирани за посетители на уеб сайтове:
Във всички уебсайтове се събират данни за посетителите – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни:
 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията към определени типове съдържание;
 • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

4.2.2. Google Conversion Tracking
Google Conversion Tracking позволява на нас и на Google да разпознаем, че някой е кликнал върху рекламата ни в Google и след това е пренасочен към нашата страница. Не можем обаче да видим кои други интернет страници сте заредили. Събраната чрез Google Conversion Tracking информация е предназначена единствено за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите рекламни кампании в AdWords. Въпреки това, ние не събираме и не получаваме информация, която позволява потребителите да бъдат персонално идентифицирани.

4.2.3. Статистически проучвания и анализи
Сайтът/сайтовете на Google съдържат едно пикселен файл или уеб маяк (web beacon), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Така се събира най-напред техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел да адаптираме на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им.

4.2.4. Изглед на браузъра и управление на данните
Възможно е сайтът/сайтовете на „Сико – С“ ООД да съдържат линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни.

4.2.5. Социални мрежи:
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Сико – С“ ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

4.2.6. Google AdWords
Този уебсайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на www.siko.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките тук). „Сико – С“ ООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords.


5. Как обработваме личните Ви данни?


Под „съгласие“ „Сико – С“ ООД ще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

„Сико – С“ ООД разбира под "съгласие" само случаите, в които субектът на данните е бил информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

За специални категории данни „Сико – С“ ООД ще поиска да получи изрично писмено съгласие на субектите на данни, освен ако не съществува алтернативно законно основание за обработване. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от „Сико – С“ ООД, като се използват стандартни документи за съгласие - напр. когато нов клиент подписва договор или по време на набиране на нов персонал и т.н.

„Сико – С“ ООД не събира и не обработва лични данни на деца под 16 или по-малко години, освен със съгласието на родител съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

5.1. След Вашето съгласие
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него.
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Сико – С“ ООД. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, предвидено в него, „Сико – С“ ООД няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
Ние имаме голямо портфолио от предлагани продукти. Когато ни предоставите съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички наши продукти, които сте закупили. За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате магазинната мрежа, сайта ни или просто данните ни за контакт.

5.2. С оглед наш легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на „ Сико – С“ ООД и/или трети лица. Тези цели включват:
 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Сико – С“ ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

6. Какви права имате Вие?


Вие, като субект на данни, имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:
 • Да отправите искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поискате копие от Вашите лични данни от администратора;
 • Да искате от администратора коригиране на лични данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изискате от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен");
 • Да искате от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направите възражение срещу обработване на Ваши лични данни;
 • Да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган ако смятате, че някоя от разпоредбите на Регламента е нарушена;
 • Да поискате и да Ви бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттеглите съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не сте обект на автоматизирано взети решения, които да Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопоставите на автоматизирано профилиране, което се случва без Ваше съгласие;
„Сико – С“ ООД осигурява всички необходими условия, които да гарантират упражняването на правата от субекта на данни. Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, имат право да подават жалби до „Сико – С“ ООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
 • По електронен път на следния имейл адрес website@siko.bg;
 • На място в някой от магазините на „Сико – С“ ООД с писмено искане;
 • По пощата до адреса на Централния ни офис – „Сико – С“ ООД, гр.София, ул. „Неофит Бозвели” № 11 с писмено искане.

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа точна информация за:
 • Име и ЕГН – за да можем да Ви идентифицираме;
 • Адрес, телефон, електронна поща – за да можем да се свържем с Вас и да Ви предоставим най-качествената услуга;
 • Описание на искането – за да знаем кое Ваше право искате да упражните;
„Сико – С“ ООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „Сико – С“ ООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

„Сико – С“ ООД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните, описанието на искането не е конкретизирано или не е изпратено по предвидените в настоящата Политика начини.

„Сико – С“ ООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.


7. Сигурност на Вашите данни.


„Сико – С“ ООД се отнася отговорно към сигурността на данните. Прилагаме подходящото и нужно ниво на защита и за тази цел сме разработили ефикасни физически, електронни и административни процедури за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашата политика и свързаните с нея процедури за информационна сигурност отговарят на международните стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани със „Сико – С“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения.

Принцип в нашата структура е, че всички служители/работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които „Сико – С“ ООД държи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако „Сико – С“ ООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили договор/клауза за поверителност. В тази връзка всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа. Всички лични данни се третират с най-голяма сигурност и се съхраняват:
 • в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/ли
 • в заключен шкаф, до който достъп имат оторизирани лиза; и/или
 • компютъризирана система, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания, посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до; и/или
 • компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

„Сико – С“ ООД е създал организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители/работници на „Сико – С“ ООД. От всички служители/работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи/декларации/правила за спазване на организационните и технически мерки за достъп, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид. Личните данни се изтриват или унищожават само в съответствие с вътрешни процедури за съхраняване и унищожаване на данните.

В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „Сико – С“ ООД ще следва и спазва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

8. Запазване на личните данни.


В общия случай ще съхраняваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Ще изтриваме личните данни, които сме събрали от Вас, ако повече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани първоначално. Въпреки това обаче, от нас може да се изисква да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълъг срок поради нормативни разпоредби, например:
 • 1 (една) година - от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • 11 (единадесет) години съгласно Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 (пет) години съгласно Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции;
 • 5 (пет) години съгласно задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство.
Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно, арбитражно, изпълнително производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

9. Предоставяне на информация.


„Сико – С“ ООД се стреми да не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в тази Политика условия и предвидените в закона хипотези. В определени случаи обаче, ако бъде необходимо, определени данни ще бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО, при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика за личните данни, така например:
 • Когато по надлежен начин от компетентен публичен или съдебен орган бъде поискано разкриване на Ваши лични данни ;
 • Когато има решение на Комисията за защита на личните данни или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
 • Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия с Решение № 2010/87/ЕС;
 • Когато е необходимо да се извърши трансфер на данни към организация в САЩ, трансферът се извършва доколкото е подписано Рамковото споразумение „Privacy Shield“ с Министерство на търговията на САЩ. Американското министерство на търговията отговаря за управлението и администрирането на Privacy Shield и гарантира, че компаниите изпълняват своите ангажименти
 • Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, в рамките на договори за обработване на данни;
 • Промяна на собствеността на – в случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително;
 • Когато сме получили Вашето изрично съгласие за трансфер;

10. Обща информация за политиката.


Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на „Сико – С“ ООД или на компетентен орган.

„Сико – С“ ООД ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, чрез публикация на актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на „Сико – С“ ООД – www.siko.bg.

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на „Сико – С“ ООД.

11. Данни за контакт с „Сико – С“ ООД и Надзорен орган за защита на личните данни.


Молим Ви да отправяте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права към Отдела за информация, свързан със защита на лични данни.
 • e-mail: website@siko.bg
 • телефон за контакт: 0700 15 0 15
 • адрес: гр. София, ул. „Неофит Бозвели“ №11
Всички молби ще се доведат до вниманието на нашето „Сико – С“ ООД по защита на данните.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни:
Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

12. Актуализиране на нашата Политика за поверителност.


Ще актуализираме нашата Политика за поверителност в унисон с всяка промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.
Тази Политика за личните данни е актуална към 01.01.2022 година.