Зидарски разтвори, мазилки и бетони

Зидарски разтвори, мазилки и бетони
Новите материали за зидане изискват специално създадени за тях зидарски разтвори и лепила. Новите зидарски материали съдържат специални съставки, продукт на модерната строителна химия, които им придават непостижими свойства. Предлагаме бетонови изделия и мазилки,които могат да задоволят всеки майстор.