Гипсокартон

Гипсокартон
Гипсокартона е един от най-използваните строителни материали в съвременното строителство. Причината за това са отличните му качества, огромните възможности, които предлага, ниската цена, краткото време за поставяне, избягването на мокрите процеси и много други. Освен това системите с гипсокартон могат да се полагат без значение от сезона. Търговска верига Сико Ви предлага: стандартен гипсокартон, влагоустойчив гипсокартон и пожароустойчив гипсокартон