Solar Edge панели

Solar Edge панели

SolarEdge създава интелигентни енергийни решения, които захранват живота ни и стимулират бъдещия напредък чтез консумация на слънчева енергия.

Създадена през 2006 г., SolarEdge разработи оптимизирано за постоянен ток инверторно решение, което промени начина, по който енергията се събира и управлява във фотоволтаичните (PV) системи. Интелигентното инверторно решение SolarEdge максимизира генерирането на енергия, като същевременно намалява цената на енергията, произведена от фотоволтаичната система, за подобрена възвръщаемост на инвестициите.
 

Няма производители в списъка.