Размер 17.1х19.8

Индивидуална поръчка Срок на доставка: 1 месец