Keramika Modus

Keramika Modus
Keramika Modus - Въз основа на традицията и богати залежи на глина, Керамика Modus от Ораховица е основана през шейсетте години на миналия век. Днес, компанията е единственият хърватски производител на керамични плочки, но и един от най-големите регионални производители, благодарение на инвестициите в нови технологии, модерни машини и човешки ресурси.