Серия Слейт

Серия Слейт
Слейт - с очарованието на каменна мозайка, излъчва сигурност, надеждност и естетика