Серия Непал

Серия Непал
Непал - съчетание на естествени и реалистични релефни форми, които изобразяват автентичните цветове на заобикалящия ни свят по неподправен начин