Серия Логос

Серия Логос
Логос - натурална текстура представена по максимално реалистичен начин, подходящ за всяко едно помещение в дома