Контакти

Централен Офис

Счетоводен отдел

Тел.:(+359 2) 945 28 98
(+359 2) 945 28 96

Е-mail: office@siko.bg

Работно време:

От Понеделник до Петък - от 9:00ч. до 18:00ч.
Събота - от 9:00ч. до 14:00ч.
Неделя - Почивен ден

Търговски отдел

Отдел вътрешна търговия:

Е-mail: trade@siko.bg

GSM: +359 884 555 510

Отдел външна търговия:

Е-mail: logistic@siko.bg

GSM: +359 884 256 108

Рекламен отдел

Е-mail: advertise@siko.bg

GSM: +359 884 555 507

Нашите магазини

Мебели за баня и обзавеждане за баня от Сико | Най-голям избор на плочки за баня, санитарен фаянс, теракот
ул. „Гюешево” 83 кв. Сердика, София
+359 0700 15 0 15 5-5000 BGN img

Форма за контакти

Всички полета маркирани с * са задължителни.

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА СИКО-С ООД

 

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. www.siko.bg е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма СИКО-С ООД.

 2. На сайта се предлагат продукти, на които СИКО-С е директен вносител, продукти, на които фирмата е разпространител.

 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, връзки към полезни страници на производители, търсачка, които фирмата предлага.

 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

 5. СИКО-С си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

  

 УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате СИКО-С се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил , както и информацията, съдържащата се в техния профил.

 3. СИКО-С си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

 4. СИКО-С си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката.

СИКО-С не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които не са налични в склада на фирмата, и са само чрез заявка или с доставка за определен период. Договорените наличности са валидни за складовете на фирмата. За наличието на конкретен продукт най-добре е да се свържете с най-удобния за вас магазин на СИКО-С, ако сте направили заявка, чрез сайта наш служител ще се свърже с вас.

5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има форма за поръчка. Подробните детайли на продуктите  съдържат кратко и детайлно описание, името на производителя, снимка и цена.

6. Указаната цена е за 1 бр/ролка/м2/м3/л.м. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на СИКО-С се свърже с него по телефон или e-mail.

9. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

10. Чрез натискане на бутона "ИЗПРАТИ", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и СИКО-С, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

11. Условията на поръчка и доставка на стоките са указани в сайта.


 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от СИКО-С или куриерска фирма, наета от нас на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в най-близкият склад на СИКО-С или в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение.

4. СИКО-С или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


 ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

 3.При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в сайта.

 4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от СИКО-С, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

 5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 
 ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на СИКО-С ООД. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение СИКО-С. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на СИКО-С. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).

 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

 

 ОТГОВОРНОСТИ

1. СИКО-С не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта откомпютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. СИКО-С не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. СИКО-С  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта.СИКО-С не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейните www.siko.bg , www.siko-s.ru , www.siko-s.com

4. СИКО-С не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. СИКО-С  не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. СИКО-С не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. СИКО-С се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Политика за поверителност на лични данни

Защитата на личните данни е от голямо значение за „СИКО-С“ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и ясен за Вас. Ето защо имаме политика , която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.
 

-Кой носи отговорност за личните Ви данни?

„СИКО-С“ООД, гр.София ,ул.”Неофит Бозвели” № 14, България, с ЕИК 131141624  –  е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно относимата нормативна уредба за защита на личните данни.
 

-Защо използваме Вашите лични данни ?

Ще използваме Вашите лични данни , за да управляваме Вашите поръчки,  запитвания,  да обработваме жалби и гаранционни въпроси за изделията , които предлагаме, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ  чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

-Също така , може да се свържем с Вас , ако има проблем с поръчката Ви.

Ако не сте се отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг,  ще използваме Вашите лични данни , за да Ви изпращаме актуални оферти , информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.


-Какви лични данни обработваме?

Ще обработваме всички данни , които ни предоставите, включително следните категории:

    Информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
    Информация за поръчки   
    Всяка кореспонденция по даден въпрос


-Кой има достъп до Вашите лични данни ?

Данните, които се препращат  на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.


-Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен клиент или не оттеглите  съгласието си.

-Как ви са Вашите права?

    Достъп до личните Ви данни
    Коригиране/ако данните са неточни/
    Изтриване/право „да бъда забравен”/
    Ограничаване на обработването
    Преносимост на личните Ви данни между  отделни администратори
    Възражение срещу обработването на личните Ви данни
    Жалба до надзорен орган
    Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна  степен
    защита по съдебен или административен ред , в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени.


-Как можете да приложите Вашите права?

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните  данни , във връзка  с горепосочените  права можете да се свържете с нас на gdpr@siko.bg


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Ще актуализираме  нашата  Политика  за поверителност в унисон с всяка  промяна на нормативната уредба за защита на личните данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт.