Bramac керемиди

Bramac керемиди

Създадена като Брамак - завод за керемиди ЕООД през 1966 г. С течение на времето технологията за производство се усъвършенства и ръководството въвежда производството на нови изделия. В момента завода е един от водещите в производството на качествени керемиди.

Няма производители в списъка.