През 2002г. на фирмата се присъждат различни призове за достижения в продажбите.
През 2007г фирма СИКО има номинация за партньор №1 на всички български производители на плочки.

Отличия