През 2002 г. на фирмата се присъждат редица  призове за достижения в продажбите.
През 2007 г. фирма СИКО има номинация за партньор №1 на всички български производители на плочки.

Отличия