ACO

ACO

ACO Group е един от световните лидери в технологиите за отводняване. Промените в климата ни изправят пред предизвикателства, на които трябва да отговорим с екологични и иновативни решения. Със своя интегриран подход, АСО гарантира професионално отводняване, икономично пречистване, контролирано освобождаване и повторно използване на водите.​​​​​​​

Няма производители в списъка.