Основните грешки при топлоизолацията

18.11.2014

Важни характеристики, който при покупка на качествена топлоизолация:  плътност, размер на плочите, топлопроводимост на материала, сила на натиск при 10% изменение, водопоглъщаемост, коефициент на паропроникване, клас на горимост, оформяне на страничните ръбове и цената разбира се. Качеството на всяка една сграда зависи от положените усилия и  компетентността на много специалисти. Желателно е още в проектната фаза, подробно и далновидно да са заложени всички детайли.  С течение на така нареченият строителен бум,  много от  специалисти в строителния бранш се наложи да  се учат в крачка, както и да усвояват нови технологии, и желание да намират  начини за съкращаване на времето за строителство. 

Част от тези новости, се налагат и  по силата на нормативни актове, които се обновяват според  Европейските страни, където вече тези нови метода са  прилагани, широко изследвани и тествани в практиката.  От  новите строителни практики е да се полага топлоизолация на сградната обвивка. Когато  отоплението и енергията са били  държавно субсидирани,  то за топлоизолация не се и мислеше. С течение на годините и предимно през  последните 10 години, се получи едно силно наваксване с  опит и практика, която в другите страни се е развивала още през далечните 70-те години на 20 век, малко след когато се е появила  първата петролна криза. В процеса адаптацията и правилното прилагане на различните качествени топлоизолация и нейните системи,  са се получили и грешки, които са резултат основно от липсата на опит. 

Основно грешките са породени от  не познаване на свойствата и всички приложения на използваните изолационни материали. Макар и силно популярна тази тема, голяма част от  архитектите и  проектантите, познават твърде повърхностно всичките свойства на изолациите и то предимно най-често срещаните приложения.  Характеристиките на продуктите варират и според самата технология, която бива използвана от отделните производители за тяхната изработка. Експандирания пенополиситрен или  стиропора,  е може би първият синоним на изолация в България. Има традиции в неговото използване в панелното строителство, то се явява като ядро на заготвените бетонови панелни плочи. В нашата страна се залага на монолитното строителство, при което най-ефективния и разбира се най - икономичен начин за намаляване на топлинните загуби е като се поставят  външни топлоизолационни системи.  Съществуват и експандирани полистирени, които са  с вградени графитни частици.

Те отразяват топлинните потоци и така подобряват коефициента на топлопроводимост. Също така, силно познати са и стъклените минерални вати, които са задължителната звукоизолация за едни малко по - леки преградни стени или предстенни обшивки. Използват се и при  окачени тавани с гипсокартон. Специално внимание трябва да се обърне и  на техническите изолации, които са  за тръбопроводи, цистерни, контейнери, тъй като към тях се изискват изключително  сериозни технически характеристики. Това са  стъклените и каменните минерални вати, които са с висока гранична температура на приложение, порестите гуми,които се прилагат за разводки с ниска температура. Във всеки един случай е желателно да се насочвате към качествени Строителни материали, които ви гарантират дълъг гаранционен живот.

Веднъж ако се запознаете добре със свойствата на отделните групи и подгрупи изолации, то проектантите трябва да познават и всички  свойства на системите в които те влизат. За да не се наблюдават след време проблеми  при  полагането, трябва да се познават и съпътстващите материали. Какви са  крепежните елементи за различните видове топлоизолации за стените. Друг често срещан  материал, при който има грешки е мястото на защитните фолиа. Добре е да се знае, кои трябва да се поставят задължително като пароизолационните мембрани, които са нужни  за полагането при рамкови конструкции, те трябва да се сложат  от към топлата страна, са за има нужният ефект. Запознаването с най-новите продукти за топлоизолация и редовното сформиране  и обучение на екипи от специалисти по проектиране на енергоефективност в инвестиционния проект ще успее да гарантира качествен  избор и оразмеряване на цялата топлоизолационна система, а от ще дойде и по-голямата стойност на сградите