Мразоустойчивостта на бетона

11.12.2014

Имайки  предвид какви са  географско-климатичните особености на България, то  приложимостта на бетона пряко се влияе от степента на мразоустойчивостта му. Този бетон, който е втвърден е материал със по - сложна порьозна структура.  Важно внимание трябва да се обърне върху мразоустойчивостта на бетона. Това е едно негово свойство му да понася цикличността от замразяване и след това размразяване, без загуба на маса и якостни характеристики, които биха повлияли зле на строежа.

Точно тази способност на бетона определя неговата и неговата  приложимост в условията на една по - висока влажност и сравнително ниски температури. Благодарение на свойството си, че е мразоустойчив, бетона се  характеризира с дълготрайност. Има голям избор от качествени бетонови изделия, които за един ремонт са задължителни.  При наличие на повреда  в бетона под влиянието  на ниски температури с  висока влажност се основават на факт, че водата при лесно преминава от течно в твърдо агрегатно състояние след, което  се разширява. Порова структура на циментовия камък на бетона е  характеризиращ се  с 2  основни показателя, това са обща и диференциална порьозност. 

Размера  особема  на порите се определя от формирането им  в различните фази на протичане на всичките хидратационни процеси. Има такива, които  остават взаимносвързани и  други,които са  изолирани.  Не трябва да бъдат напълно изключвани бетона капиляри и пукнатини, които са  с различен размер и произход, тъй като те  също повишават проницаемостта.  Това  разрешава миграцията на вода в дълбочина на сечението, а при замръзването й  поради ниските температури се  образува лед,  в последствие, който  упражнява сериозен кристализационен натиск. Натиска се предава и в /у  още незамръзналата вода във взаимно свързаното  порово пространство. 

Добре е предварително да следите за добрият бетон както и заламиниран паркет цени, които се предлагат, тъй като от по- големите фирми цената е една, стигайки до малкият продавач – друга. Това е един  механизъм за  разрушение в бетона във водонаситено състояние когато присъства  замразяването и  размразяването, при което  се натрупват различни видове повреждания, като се губи  маса и намаление на якостните показатели. При използването на различни физико-химични антиобледенители също може да се доведе до развитие и натрупване на повреждания от този род. Използваните водоразтворими соли имат свойството да навлизат в структурата на бетона, след,което да изкристализират в много сложни комплексни съединения, след,което  да се получи силно  кристализационен натиск и от там да е предизвиква ефекта на  снижение на якостно-деформационните показатели на целият  бетон.

Има много фактори, които влияят върху мразоустойчивостта на бетона. Качеството, видът и количеството на портландцимента имат голямо  значение като фактор на мразоустойчивостта. Също така химичният и минерален състав на цимента, това колко  ситно смилан е,  пряко влияят върху скоростта и начина, по които протича  хидратационният  процес, и на показателите на втвърдилият се  бетон.  Фактът, че в пори, които са  с диаметър под определеното критично ниво, водата не може да замръзне.  Съществува необходимост от целенасочено формиране на порово пространство, което да намалява  степента на повреди вследствие на цикличният процес на замразяване и размразяване.

Важно е да се  използва бетон, който е  с ниско водоциментово отношение.  Това е голяма  предпоставка за формирането на финодисперсна порова както и капилярна структура.  Тогава ще има места където  водата въобще няма да може да замръзне.  Ако искате един ефективен метод за  подобряване на мразоустойчивостта, както и качествата и дълготрайността на бетона, то потърсете вид полипропиленови фибри.  Запомнете, че грижите играят важна роля и е нужно  да бъдат диференцирано приложени съобразно конкретните климатични и производствени условия. Целта е да  се  осигури едно  нормално протичане на хидратационните процеси във времето.