Лепене на плочи с голям размер

25.12.2013

Плочите с големи размери (от 40х40 cm до 60х60 cm) все повече се използват особено за представителни облицовки, поради по-добрия им външен вид. Същевременнопо-големият размер е свързан и с по-голямото тегло на всяка плоча, което пък поставя повишени изисквания към качеството на лепилото. Затова е много е важно да се избере подходящо за целта лепило, залепването да се извърши много внимателно, като лепилото задължително се нанася и върху основата, и върху гърба на всяка плоча.

pod Основата под облицовката винаги претърпява известни деформации, вследствие на температурните промени и влажността на околната средата. Основният проблем произтича от това, че степента на деформация на основата и на плочите е различна, поради което помежду им възникват механични напрежения, които може да причинят отлепване на плочи. За да не се случи това, тези напрежения трябва да се поемат от пласта лепило. Деформациите са най-силни, когато облицовката е подложена на високи температурни колебания, в следствие на слънчевото греене или на продължително мокрене.

 

pod 2 Проблемите, причинени от термичните движения, се изразяват по-силно при облицовки с големи плочи. Механичните напрежения, които се дължат на разликата в разширяването и свиването на основата и плочите, нарастват пропорционално с размера на плочите.
 

 

pod 3 При малките плочи деформацията на всяка поотделно е по-малка и по-лесно се компенсира от фугите. Така напреженията като цяло са по-малки и по-равномерно се разпределят между плочите в облицовката.
 

 

pod 4 Плочите с големи размери, положени върху нестабилни основи, имат по-малко устойчивост в сравнение с облицовките с малки плочи. В много случаи основата претърпява известни деформации в следствие на слягане на сградата, свиване на замазките в следствие на съхнене, овлажняване на основата и т.н. За разлика от лепилатаплочите не са еластичен материал и не могат да следват основата при нейните движения. Поради това, изискванията към качеството на лепилото и стриктното спазване на технологията са още по-строги.