Какво трябва да знаем при избора на топлоизолация

04.07.2017

Добрата защита на дома не се отразява положително единствено и само на сметките за електричество. Поддържането на оптимален микроклимат е сигурна предпоставка за опазване на човешкото здраве, за поддържане на висока работоспособност и най-общо казано – за наслаждение от живота. Микроклиматът силно зависи от температурата на въздуха в помещенията, от неговата влажност, от наличието на въздушни течения, а така също и от повърхностната температура на заобикалящите стени, подове и тавани, включително и на прозорците. Поддържането на тези фактори зависи до голяма степен от добрата топлоизолация. Освен това, топлоизолацията влияе и на навлизащия външен шум и същевременно тя оказва значение на продължителността на експлоатация на една сграда.

Освен ако една къща не се намира в рая, където времето е перфектно, то най- вероятно ще  е необходимо в определено време да се отоплява или охлажда. В тези моменти изолацията е от съществено значение за това Вашия дом да бъде уютен и екосъобразен.

Избор на изолация

При избора на топлоизолация трябва да се вземат под внимание  коефициентът на топлопреминаване-  λ (ламбда). Това всъщност е характеристиката, която определя топлоизолационните свойства на даден материал. Освен това се смята, че цветът, с който ще се покрие фасадата, също оказва някакво влияние. Препоръчват се по- светлите цветове.

Що се отнася до избора на материал е хубаво да се обърне внимание на характеристики различни от цената. При този избор влияят почти същите фактори, както при избора на какъвто и да е друг строителен материал, а именно местните микро- и макроклиматични условия, популярността на изделието и строителните традиции и специфичните изисквания.

Не бива да пропускаме факта, че съвременните топлоизолационни покривки имат и други функции, освен да пазят от студ и от топлина. И ето кои са те:

- Парoпропускливост. Това е свойство на топлоизолацията, което позволява на стаите и помещенията да „дишат”, като позволяват на влагата да излиза безпрепятствено.

- Противопожарна защита. Това свойство, както става ясно от името му, предпазва от появата на пожар или ако все пак възникне такъв, пречи на разпространяването му.

- Дълготрайност - правилно поставената, качествена топлоизолация на практика е вечна.

- Звукоизолация - свойството на топлоизолацията да предпазва помещението от ударен и въздушен шум.

Освен тези качества, които трябва да притежава топлоизолацията, тя също трябва да е влагоустойчива и устойчива на насекоми и химикали.

Видове материали за топлоизолация

Най-общо изолационните материали се делят на такива с неорганичен минерален произход и на материали от органичен (петролни продукти) произход. Първите са с влакнеста структура, а вторите с клетъчна.

Топлоизолационни материали с неорганичен минерален произход са:

- Каменна минерална вата. Тя представлява топлоизолационен материал с минерален произход, произведен чрез разтопяване при висока температура на вулканични скали – доломит, диабаз и базалт. Със специална технология след разтапяне, образуваната „лава” се охлажда, като при този процес се обазуват влакна, които се оформят в изолационии плочи. Каменната минерална вата е негорима, с висока устойчивост на натиск и много звукоизолираща.

 

- Стъклена минерална вата. Тя представлява топлоизолационен материал с минерален произход и с много високо съдържание на рециклирани суровини, получен чрез разтопяването на пясък и стъклен рециклат. Отново чрез специална технология, охладената „лава” се превръща в изолационни плочи или рула. Стъклената минерална вата също е негорима и с отлични звукоизолиращи свойства. В сравнения с каменната, тази е с по-ниска устойчивост на натиск.

Каменната и стъклената минерална вата са материалите, които удовлетворяват всички горепосочени, най – високи изисквания за топлоизолационните материали.

Топлоизолационни материали с органичен произход и най- масово използваните у нас са:

- Стиропор (EPS). Представлява изкуствен органичен полимер, в състава на който влизат около 95% въздух и 5% полистиренови сфери, в които той е затворен. Основното му предимство е високата паропропускливост (µ=25-40). Топлопроводимост λD 0,039 – 0,040 W/mK

- Графитна изолация (EPS-Neopor). Представлява EPS, към който са добавени графитни частици. Графитът отразява инфрачервените и UV-лъчите, като по този начин силно намалява топлопроводимостта.

- Фибран (XPS). Служи за топлоизолация на подове, основи, цокли и евентуално може да се използва и за фасади, за които се знае, че нямат качество на паропропускливост.

Мазилка

Имайте предвид, че мазилката играе много важна роля в изграждането на една качествена топлоизолационна система. Тя е крайният слой, от който много зависи не само естетическият вид, но и дълготрайността на самата топлоизолация.  Мазилките се делят на два основни вида, а именно сухи и готови.

- Сухи мазилки. Те се правят от естествени материали, с варово-циментова основа и с различни добавки. Цената им е ниска и голямо предимство е, че са с високата паропропускливост, в сравнение с полимерните мазилки. Основният им недостатък е, че са с много по-ниската устойчивост на атмосферни условия. Сухите мазилки са влагоабсорбиращи, което означава, че с течение на времето, дъждовете и различните течове по фасадата (особено ако топлоизолацията е без метална обшивка) оставят трайни отпечатъци върху стената; освен това, този тип мазилки са слабо устойчиви и на слънчевите лъчи, които предизвикват промени в цвета и с течение на времето- образуване на петна (особено при цветните мазилки).

- Готовите мазилки, познати още като полимерни или силиконово мазилки, се произвеждат на химическа основа . Те са с много добра устойчивост на атмосферните условия. Не абсорбират влага и не се влияят от слънчевите лъчи, като не нарушават естетическият си вид с течение на времето. Като техен недостатък може да бъде посочена преди всичко високата цена и по-сложният и трудоемък процес на полагане: готовите мазилки изискват като основа два слоя шпакловка и задължително нанасяне на грунд преди мазилката, което значително оскъпява крайната цена за изпълнение на топлоизолационна система с подобни мазилки.

 Технология на поставяне

Технологията на монтаж е също едно от най-важните неща, за които е добре да сме наясно. При полагане на топлоизолация върху тухлена конструкция е много важно да обърнем внимание на вида на структурата на изолацията. Материалите трябва да са порести и сухи, да пропускат пара и да се лепят лесно. Тези изисквания са задължителни, що се отнася до тухлена сграда. При цокъл и бетон е необходимо мтериалите да са със затворена клетъчна структура. За стените — стиропор — ESP, а за основите, колоните, пода, покривите и други стабилизиращи елементи — XPS или стироду.

Когато дойде моментът на поставяне на мазилка е много важно да знаете, че тя се поставя на абсолютно чиста и гладка основа, без бразди и уронени места по стената.

Когато става въпрос за монтаж около врати и прозорци, имайте предвид, че материалът задължително се реже в Г-образна форма. Зоната около ъглите задължително трябва да бъде подсилена, а цокълът и прозорците задължително се уплътняват с XPS. Около прозорците изолацията обикновено е с дебелина от 2 см, а цокълът се лепи с плочи с дебелина равна на тези от фасадата. Дебелината на XPS-а е съобразена със съседните повърхности.

Общо взето има шест основни стъпки, по които се случва самото поставяне:

  1. Позициониране - определя се нивото, от където трябва да започне изолацията, както и нейната височина. Ако долният и горният апартмент не са изолирани, то задължително изолацията трябва да захваща долната и горната плоча. Това е много често допускана грешка, която после води до много неприятни последици, като влага и мухъл.
  2. Подготовка на стените - отстраняват се напукани мазилки, неравности, които са се образували в следствие на атмосферни влияния, запълват се фуги и дупки и ако има нужда се грундира.
  3. Лепене и дюбелиране на изолационните плоскости -  тук има много тънкости на занаята, които си оказват влияние за ефективността на поставената топлоизолация. Всеки специалист е наясно, че поставянето на плоскостите става на принципа на зидарията с разминаване и застъпване по ъглите, което е условие за здравината и устойчивостта на топлоизолационната система. Има значение също и нанасянето на лепилото.
  4. Шпакловане и поставяне на армираща мрежа - тези две неща стават отгоре надолу. Мрежите отново се застъпват.
  5. Метална обшивка - следва да се монтира металната обшивка, която предпазва изолацията от течове по стената, които се образуват при силни валежи и които развалят естетическия вид на изолацията. Обикновено обшивката се прави от специални профили от поцинкована ламарина, които се захващат за стената с дюбел-пирони. Задължително е между обшивката и стената, както и по снадките между отделните профили, да бъде положен плътен слой от силикон.
  6. Мазилка - тя е на финала, но има също голямо значение за вида и качеството на топлоизолационната система. Мазилката се поставя върху много добре изсъхнала основа.

Термомост?

Това е участък, който е останал неизолиран в рамките на вече изолирано помещение. За съжаление, често пъти именно такива участъци се превръщат в причина за поява на влага и съоъветно мухъл. 

Понеже остава единствената студена зона в помещението, термомостът привлича цялата кондензирала влага от помещението. За съжаление, понякога това да се постави топлоизолация от външната част  е невъзможно заради мястото на стената, заради несъгласието на съседи или пък заради недобросъвестното изпълнение на монтажиста на дограмата. Трябва да обърнете голямо внимание на това дали навсякъде е поставена изолация, за да си спестите бъдещи неприятности.

Топлоизолацията  е толкова важна, защото предпазва от изстиване на сградата през студените месеци на годината  и затоплянето ѝ през летните. Изборът на добра топлоизолация спестява значителни разходи за отопление и охлаждане. В наши дни има толкова голямо разнообразие на топлоизолационни материали, че всеки който не разбира достатъчно, би се почувствал объркан. Доверете се на професионалистите, като все пак следите стриктно процеса след като вече сте се запознали с някои тънкости при материалите и поставянето.