Как да измерим колко плочки ни трябват за новата баня?

27.05.2019

Решили сте да смените плочките в банята? Чудесно!
Но как да измерите колко квадрата плочки са Ви необходими за тази идея? Разбира се, най-лесният вариант е да се възползвате от услугите за 3D проектиране, които ще Ви спестят време, а освен това ще видите различни варианти на визуализация с подредени плочки, за да можете да изберете как точно искате да изглежда банята Ви. Ако все пак държите да направите измерването на плочките за баня сами, ето няколко начина. Трябват Ви само метър, лист и химикал.

НАЧИН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ - вариант 1

1.Бързо измерване на площта
За да измерите площта на банята е необходимо първо да измерите височината на стените (h).
В повечето случаи височината е еднаква на всички стени. ВАЖНО! Мерете височината до точката, до която искате да са Вашите плочки! Има бани, които са с плочки до тавана, но има и такива, които са на по-ниско ниво.
След като имате височината на стените (h) е време да измерите и широчината (A) и дължината на банята (B). Всяко измерване запишете на лист хартия като съответно срещу h запишете височината, срещу A широчината и срещу B дължината.

2.Сметнете цифрите
Вече имате три записани числа - височината (h), широчината (A) и дължината (B) на банята.
(1) Първо умножете височината по дължината, след което полученото число умножете по две.
(hxB)x2=?
Полученото число запишете на ново място, за да не се бъркате.
(2) По същия начин сметнете височината (h) по широчината (A) и отново умножете по две.
(h x A) x 2=?
(3) Накрая умножете широчината (A) по дължината (B)
A x B = ?
4) Сега съберете трите резултата - това е квадратурата на Вашата баня.
(1)+(2)+(3)=?
ПРИМЕР: H=2,53; A=1,83; B=1,44
И сега да намерим квадратурата на банята.
H (2,53) x A(1,83) = 4,63 x 2 = 9,26 m2
H (2,53) x B (1,44) = 3,64 x 2 = 7,28 m2
A (1,83) x B (1.44) = 2,64 m2
Или общата квадратура на банята е: 9,26 + 7,28 + 2,64 =19,18 m2.

3.Три пъти мери, веднъж режи
Вече имаме общата квадратура на банята, НО не цялата баня ще е с плочки. Нали имате врата?
За да извадите квадратурата на вратата, за да не се “набутвате” с плочки, просто измерете височината (H) и ширината (Y) на вратата,
умножете ги и полученото число извадете от общата квадратура.
H x Y = ?
19,18 m2 - (H x Y) = ?

Повторете упражнението с другите обекти от банята, за които не трябват плочки, ако имате такива - например прозорец? Е, вече знаете какво количество плочки са Ви необходими за новата Ви баня.

НАЧИН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ - вариант 2

Нарисувайте си всяка стена на бял лист поотделно - стена А, стена B, стена С, стена D.
Ако имате чупки, тоест, повече от 4 стени, нарисувайте и тях и ги надпишете със съответните букви.
Измерете височината и широчината на всяка стена и ги запишете върху проекта Ви. Ако на стената има обект, за който не са необходими плочки, като врата или прозорец, нарисувайте ги и запишете размерите им (широчина и височина).
Разбира се, не трябва да забравяте и пода! Измерете и него.
Сега сметнете поотделно квадратурата за всяка стена - това става като умножите височината по широчината.
(h) x (x) = стена A
После съберете всички получени числа и ще получите квадратурата, която Ви е необходима за новата Ви баня. За по-бързо смятане можете да измерите широчината на всяка стена, да съберете всички широчини и полученото число да умножите по височината.

БОНУС СЪВЕТ: Носете си чертежа и размерите с Вас, когато отивате да купувате новите Ви плочки,
за да може да получите компетентното мнение на консултантите в магазина. Имайте предвид, че винаги е по-добре да вземете повече плочки, тъй като може по време на работа някоя от тях да се счупи или да не се изреже правилно, а партидите са различни и в случай, че се наложи докупуване на плочки, те може и да се окажат различни, а Вие да останете неприятно изненадани. Препоръчително е да закупите с 10%-15% повече от необходимото -
“Стига ти, когато ти остане.”.
Успех! :)