Как да изберем строителните материали за нашия дом

03.09.2017

Строителният материал е всеки материал, който се използва за строителни цели. За изграждането на сгради се използват много естествени вещества, като глина, скали, пясък и дърво, дори клонки и листа. Отделно от естествено срещащите се материали, много от създадените от човека продукти са синтетични. Производството на строителни материали е утвърдена индустрия в много страни и употребата на тези материали обикновено е разделена на специфични занаяти, като дърводелски, изолационни, водопроводни и покривни и т.н. Те осигуряват изграждането на местообитания и структури.

Има тенденции строителните материали от натурални да станат изкуствени, с цел запазването на природните ресурси и богатства, от разградими да се превърнат във вечни , да бъдат транспортирани по цял свят, от подлежащи на поправка в такива за еднократна употреба. Фирмите производители се стремят все повече да обръщат внимание на пожарната безопасност на материалите, както и на сеизмична устойчивост. Тези тенденции са насочени към увеличаване на първоначалната и дългосрочната икономическа, екологична, енергийна и социална цена на строителните материали.

Що се отнася до решения относно материалите, които да се използват, понякога хората вземат предвид икономиите на енергия или издръжливостта на самите материали. Някои материали може да изискват повече грижи от други, поддържането на специфични за някои материали разходи също може да повлияе на окончателното решение.

Разходите за замърсяване могат да бъдат макро и микро. Макроикономическото замърсяване на околната среда на добивните индустрии се основава на миннодобивни, нефтени и дърводобивни работи, които причиняват екологични щети от техния източник и при транспортирането на суровините, производството, транспортирането на продуктите, търговията на дребно и монтажа. Пример за микроспектъра на замърсяването е изгарянето на строителните материали в сградата или замърсяването на въздуха в помещенията. Червените списъци със строителни материали са материали, за които е установено, че са вредни. Също така въглеродният отпечатък, общото количество емисии на парникови газове, произведени в живота на материала. Анализът на жизнения цикъл включва и повторното използване, рециклирането или обезвреждането на строителни отпадъци. Две концепции в строителството, които отчитат екологичната икономика на строителните материали, са зеленото строителство и устойчивото развитие.

Какво знаете за истинската дефениция на думата „устойчивост”? Това е една модерна дума, чието значение се опитват да постигнат всички съвременни производители на строителни материали.  Най- общо казано „устойчиво” означава нещо да се използва без да се унищожи.

Имайки предвид това определение, нека да разгледаме  причини, поради които устойчивостта и качеството трябва да застанат начело в списъка Ви, когато става въпрос за изграждане или ремонт на дома Ви. Също така ще разгледаме някои устойчиви строителни материали и как можете да ги включите във Вашия дом.Има толкова много строителни материали, от които да избираме. Как да знаем какво е подходящо за Нашия дом?

С толкова много възможности за избор на строителни материали и компоненти за къщи и части, налични днес, как можете да знаете кое е най-доброто за Вашия дом, сграда или ремоделиране? Отговорът е да научите какво можете да очаквате от материалите или компонентите на сградата, да решите какво искате да платите и да мислите за това, което е подходящо за Вашия проект на къща или ремоделиране.

Цена

Каквото и значение да имат всички останали характеристики на материалите, първото нещо, на което обръщаме внимание е цената. Но цената е относителен термин. При строителните материали, както при повечето неща, които купуваме, по- ниската цена означава по- кратък живот на самия материал. Има някои изключения от това правило, но повечето пъти най- вероятно ще подмените или поправите по- евтиния елемент по –рано от този с по- висока цена.

Енергоспестяването с по-добри и скъши прозорци, по-добра изолация или по-ефективна система за отопление и климатизация може да компенсира голяма част от първоначалните разходи във времето.

Естетика

Разбира се, че цената не е единствения фактор, на който обръщаме внимание при избора на строителни материали. Естестическия вид също се нарежда на челните позиции при избора. Само вие можете да дадете стойност на това, как изглежда нещо. Ние всички вземаме тези решения от различни гледни точки. Може би къщата ви се нуждае от солиден вид каменна зидария. Това е един от най-скъпите материали. По-голямата част от цената му е в труда. Но ако Вие си представяте и искате точно тази визия за дома си, има ли значение цената в случая?

 

Спестявате енергия и спестявате пари

Чрез използването на качествени строителни материали във Вашия дом ще спестите енергия и спестявате пари в дългосрочен план. Как става това? Първо, вие съхранявате енергия в по-голям мащаб, като използвате качествени материали, чието производство води до по-малко отпадъчни продукти, които запълват световните сметища. И второ, можете да спестите от енергията,  просто като заложите на по- ефективни материали, като правилната изолация, подова настилка и т.н. Какво означава цялата тази ефективност? Това означава, че пестите пари и помагате за спасяването на световните ресурси!

Комфорт и здраве във Вашия дом

Повечето от нас прекарват голяма част от времето си в затворени помещения - вкъщи, на работа, в училище, в търговски центрове, почивни бази и други. Поради тази причина е добре да избираме строителни материали, които създават здравословна и благоприятна среда и допринасят за нашето благосъстояние. Факт е, че качествените материали, с които да изградите Вашия дом, освен че са по- здрави и устойчиви, но и допринасят за повече комфорт и уют. Качествените  строителни материали излъчват по-малко токсини, като канцерогени, летливи органични съединения. Съществуват многобройни материали, които подобряват качеството на въздуха в жилищата - като килими от естествена вълна, въздушни системи, които носят освежаващ външен въздух на закрито, изолация, която не позволява растежа на мухъл и ламинати, за които не се използват токсични лепила. Обърнете внимание на тези характеристики, когато търсите строителни материали за Вашия дом.

Топлинен комфорт

Когато говорим за топлинен комфорт, не става въпрос само за високите температури, които гоним да постигнем в дома си през зимата. Като цяло е много важно  у дома да поддържаме комфортна и здравослновна темперарута през цялата година. Това до много голяма степен зависи от избора на строителните материали, който правим.  Или иначе казано, инвестирайки в по- качествени и подходящи материали, ние си осигуряваме по- лесно отопление през зимата или разхлаждане  през лятото, с по- ниски разходи за това. Разработени са иновативни решения за подобряване на топлинния комфорт в сградите. Тези изолационни технологии са приложими както за стени, така и за подове. Те включват от подово отопление до иновативни високоефективни решения за изолация, като топлоизолационни мазилки и интегрирани топлоизолационни системи.

Устойчиво строителство

Какво представлява устойчивото строителство? Това строителство намалява в максимална степен отпечатъка, който хората оставяме върху околната среда. Устойчивото строителство е много по-енергоспестяващо, по-евтино за експлоатация и много по-лесно за ползвателя.  За щастие купувачите по света става все по- образовани и търсят качествово в нещата.

Устойчивото строителство е система от практики и технологии в строителството, при което се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини (вода, въздух), с цел намаляване отпечатъка на човека върху околната среда. Този подход набляга на технологични решения и малко на цялостно преразглеждане на мястото и ролята на човека в природните процеси. Тепърва ще имаме възможност да се възпозлваме.

Приложение

Най – важните свойства на строителните материали определят областта им на приложение, затова познаването на техните свойства позволява рационално в технически и икономически аспект да се избира конкретен материал за дадена експлоатация. Според приложението строителните материали се делят на конструктивни  и материали със специално предназначение. Първите са естествени скални материали, изкуствени каменоподобни материали, метали (стомана), дървесина, конструктивни пластмаси и пр. Тези със специално предназначение се делят на топлоизолационни, хидроизолационни, материали с антикорозионна защита, материали за звукоизолация, огнеупорни материали и т.н.

Строителните материали се делят още на изкуствени и естествени. Изкуствените са тези, които биват създадени чрез обработкам, а естествените са скалните материали и дървесината.

Различните материали отговарят на различни цели на строителството, а разходите, времето за изграждане и транспортните такси варират в зависимост от това, което изберете.

Строителството е древна човешка дейност. Започва с чисто функционалната нужда от контролирана среда, за да се смекчат последиците от климата. В началото човешките убежища са били много просро устроени и са издържали едва няколко седмици. С течение на времето, обаче, дори временните структури се превръщат в такива с много рафинирани форми, като иглуто. Постепенно започнват да се появяват по-трайни структури, особено след появата на селското стопанство, когато хората започват да остават на едно място за дълги периодиот време. В началото домовете са служели само за навес и приютяване на хората, но по-късно започват да се използват и с други функции, като например съхранение на храна и провеждането на церемонии. Някои структури започват да имат символична и функционална стойност, което бележи началото на разграничението между архитектурата и жилищната сграда.

Историята на сградата се характеризира с редица тенденции. Едната е нарастващата устойчивост на използваните материали. Ранните строителни материали са били нетрайни, като листа, клони и животински кожи. По-късно са използвани по-трайни естествени материали - като глина, камък и дървен материал - и накрая са използвани синтетични материали - като тухли, бетон, метали и пластмаси. Друга тенденция е търсенето на сгради с все по-голяма височина и разстояние. Това стана възможно благодарение на разработването на по-силни материали и чрез познаване на поведението на материалите и по-голямото им използване. Трета основна тенденция е степента на контрол, упражнявана върху вътрешната среда на сградите: възможно е все по-точна регулация на температурата на въздуха, нивото на светлината и звука, влажността, миризмите, скоростта на въздуха и други фактори, които влияят на човешкия комфорт. Още една тенденция е промяната на енергията, достъпна за строителния процес, като се започне с човешката мускулна сила и се развива към мощните машини, използвани днес.