Инструкции за почистване и поддръжка на керамичните плочки

27.03.2014

Инструкции за почистване и поддръжка на керамичните плочки

а) Рутинно почистване:
Неглазирани плочки – чрез измитане;
Глазирани плочки – чрез внимателно почистване със суха кърпа;
За неглазирани и глазирани плочки – чрез измиване с топла вода или с натурален, с ниско сулфатно съдържание почистващ препарат, прибавен към водата;
След почистването изплакнете няколко пъти повърхността на плочките с чиста вода.


б) Обезмасляване:
Масло и хлъзгави материали могат да се отстранят възможно най-бързо от плочките чрез използване на:
Почистващ препарат, съдържащ органични разтворители;
Високоалкални почистващи препарати (pH>9).


в) Потъмняване
Дължи се на кристализация по повърхността на плочката на разтворими соли от влагата под постелките и по пода.
Почистете с вода няколко пътидокато изчезне потъмняването.


г) Останал циментов слой
Почиства се с киселинни препарати.
Повърхността се изплаква с чиста вода след като приключи изчистването с другите препарати.


д) Различни видове петна (неглазирани плочки)

Търкане с абразивен сапун с или без използване на машина.
Да не се използва стоманена тел.
Да се използват подходящите реактиви или разтворители. По-нататъшна информация може да се получи от производителите на почистващи препарати и инструкциите им за почистване.
Избелване с някакви домашни препарати.
След основното почистване – изплакнете с чиста вода.


е) Важни забележки
При използване на силна водна струя (налягане, натиск) трябва да се има предвид следното:
Водата не бива да се концентрира на едно място дълго, защото е възможно да се повреди материала.
Вода, съдържаща абразивни частици не трябва да се пръска по повърхността на плочките. При използване на въртяща почистваща машина:
Скоростта на въртене не трябва да надвишава 450 оборота/мин.
Четките да бъдат достатъчно гъвкави.
Използването на почистващи подложки не се препоръчва.
Машината не трябва да работи дълго време на едно и също място.